02113. 777 777 songhongthudo@gmail.com

Lĩnh vực hoạt động của TẬP ĐOÀN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ

Bất động sản

Dự án đang triển khai

Khu đô thị Bắc Đầm Vạc

 

Tổng quan khu đô thị Nam Đầm Vạc

 

Sản phẩm nhà mặt phố thương mại Nam Đầm Vạc





Đối tác - khách hàng